• Phát triển cộng đồng nông nghiệp sạch và chất lượng

    THAY ĐỔI TƯ DUY HAY LÀ...?
    "Nhất sỹ nhì nông hết gạo chạy rông nhất nông nhì sỹ!". Việt Nam ta nổi tiếng là rừng vàng biển bạc, đất trù phú phì nhiêu và được xem như khu vườn bách thảo, bách thú của thế giới. Sự đa dạng sản phẩm nông nghiệp từ ôn đới tới nhiệt đới là một minh chứng hùng hồn cho lợi thế cạnh tranh mà thiên nhiên đã ban tặng cho dải đất hình chữ S này. ...

    TOP