• Tin cậy là triết lý

  Chứng nhận nông sản và câu chuyện con gà - quả trứng?
  Tại sao cần làm chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP hay Organic) cho nông sản? Khi chúng tôi gặp gỡ bà con nông dân, chủ trang trại và nói về việc giúp họ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hay Organic, mọi người thường hỏi chúng tôi, "Tại sao nông sản của chúng tôi cần phải được chứng nhận? Chúng tôi chỉ cần thị trường đầu ra cho nông sản thôi ...

  Tối ưu hóa trang trại ngay từ khâu thiết kế
  Đang cập nhật/Under updating...
  Thử nghiệm đồng ruộng
  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỬ NGHIỆM ĐỒNG RUỘNG   1. Thử nghiệm là gì?   Nông nghiệp là một ngành đặc thù nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bởi vậy từ ngàn đời nay sản xuất nông nông nghiệp vẫn luôn gắn liền với câu nói "Nhìn trời, nhìn đất, nhìn cây". Bạn có một sản phẩm tốt đã đủ chưa? Xin thưa là chưa! vì tốt với cây này nhưng chưa ...

  Chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP hay Organic) và câu chuyện đầu ra cho nông sản - câu chuyện con gà và quả trứng!
  Tại sao bạn cần chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP hay Organic)? Việc làm giấy chứng nhận có thực sự hữu ích cho trang trại hay doanh nghiệp của bạn không? Khi chúng tôi gặp gỡ bà con nông dân, chủ trang trại và nói về việc giúp các họ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hay Organic, mọi người thường hỏi chúng tôi, "Tại sao chúng tôi cần phải được chứng ...

  CHỨNG NHẬN HỮU CƠ - CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
  Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe của họ, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của những sản phẩm mà họ tiêu dùng. Phần lớn các quy định thông thường đều tập trung đến phẩm chất, kích thước, trọng lượng và ghi nhãn bao bì. Qui định ghi nhãn mác yêu cầu các thông tin như: nước xuất xứ, tên sản phẩm, chủng loại và số lượng. Những yêu cầu liên ...

  Giới thiệu quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
  Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP: Good Agricultural Practices) là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành để hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động.
  TOP