• Nguyên lý của sự phát triển bền vững

  Các nguyên lý căn bản
  Rất nhiều sự việc trên đời xảy ra tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng nó lại tuân theo những quy luật nhất định. Với sự hình thành và phát triển hàng tỷ năm sinh vật và vũ trụ đã tồn tại những quy luật bất biến. Loài người cũng chính là một sinh vật của hệ sinh thái trong hành tinh này, cho dù có thông minh thế nào ...

  Nhập môn
  Trước hết chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi căn cơ rằng tại sao chưa bao giờ khoa học phát triển như ngày nay, tại sao chưa bao giờ vật chất được tạo ra nhiều như hiện nay, tại sao chưa bao giờ loài người có thể giao lưu và hội nhập một cách thoải mái như hiện nay thế nhưng sức khỏe thì lại bị đe dọa một cách nghiêm trọng với những căn bệnh nan y và đại dịch ngày càng trở nên ...

  Phần 1. Những vấn nạn thời đại
  Ngày nay, khi nhân loại đang nhắc nhiều tới cuộc cách mạng lần thứ 4.0 và thậm chí là 5.0. Văn minh đang được xem là ở thời kỳ đỉnh cao của khoa học công nghệ. Người người, nhà nhà chỉ hô hào chạy theo "công nghệ thông minh, thành phố thông minh, rồi hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa..." thì cùng với đó hàng ...

  Phần 2. Căn nguyên đến từ công nghiệp hóa
  Đồng thời với sự xuất hiện của các vấn nạn mang tên thời đại này thì thấy ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống đều ghi nhận những thông tin liên quan tới quá trình công nghiệp hóa. Từ ngành năng lượng và khai khoáng, ngành công nghiệp hóa chất và ngành nông nghiệp thực phẩm, y dược... đều kèm theo từ khóa là công nghiệp ...

  Phần 3. Hữu cơ giải pháp căn cơ
  Thông qua các hiện thực về các nỗi đau đã tóm tắt ở Phần 1 và nguồn gốc của công nghiệp hóa ở Phần 2 thì chúng ta có thể hiểu rõ được bản chất và thảm họa ngày nay đối với nhân loại. Chưa bao giờ thực phẩm sạch, môi trường sống trong lành lại trở thành mối quan tâm lớn của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi quốc gia như hiện nay. Vì ...

  Phần 4. Kiến thức hữu cơ chủ đạo
  “Dẫu cho việc áp dụng và cấp phép tiêu chuẩn hữu cơ hiện nay vẫn còn nhiều điều để bàn, nhưng một chứng nhận hữu cơ vẫn là bằng chứng cụ thể và chắc chắn nhất cho việc áp dụng triết lý hữu cơ được duy trì và mang tính ràng buộc”

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU