• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Chương trình hữu cơ quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ NOP (National Organic Program)

  Về chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ

  Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) là khuôn khổ pháp lý liên bang ở Hoa Kỳ quản lý thực phẩm hữu cơ. Đây cũng là tên của chương trình Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chịu trách nhiệm quản lý và thực thi khuôn khổ quy định. Nhiệm vụ cốt lõi của NOP là bảo vệ tính toàn vẹn của con dấu hữu cơ USDA. Con dấu được sử dụng cho các sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn USDA có chứa ít nhất 95% thành phần hữu cơ. NOP là một chương trình quản lý của liên bang nhằm phát triển và thực thi các tiêu chuẩn quốc gia nhất quán cho các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất hữu cơ được bán tại Hoa Kỳ. NOP cũng công nhận các tổ chức bên thứ ba chứng nhận rằng các trang trại và doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia. Các nhà chứng nhận này và USDA làm việc cùng nhau để thực thi các tiêu chuẩn, đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất và bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng vào tính toàn vẹn của Con dấu hữu cơ USDA.

  Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, Ủy ban Hữu cơ Quốc gia (USDA) là chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt nhất. Cơ quan này yêu cầu sản phẩm chứa 95% thành phần hữu cơ mới được sử dụng logo của họ. Ngoài ra, cơ quan này cũng không cho phép sử dụng chất bảo quản tổng hợp và hầu hết các thành phần hóa học khi chế biến cũng như các hoạt động hữu cơ phải chứng minh rằng họ đang bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng các chất đã được phê duyệt trong hoạt động sản xuất và chăn nuôi – trồng trọt.

  Biểu tượng và nhận diện

  Logo chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp hoa kỳ

  Đạo luật Sản xuất Thực phẩm Hữu cơ năm 1990 (OFPA) yêu cầu USDA phát triển các tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm hữu cơ và quy tắc cuối cùng thiết lập NOP được công bố lần đầu tiên trong Cơ quan Đăng ký Liên bang vào năm 2000 và được hệ thống hóa trong Bộ luật Quy định Liên bang tại 7 CFR 205.

  NOP bao gồm các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp tươi sống và đã qua chế biến.

  Chương trình hữu cơ quốc gia đã tăng từ tổng số ít hơn mười hai nhân viên vào năm 2008 lên khoảng 37 nhân viên vào năm 2019. Kể từ tháng 2 năm 2019, nó hoạt động trong ba bộ phận ngoài Văn phòng Phó Quản trị viên: Tiêu chuẩn, Công nhận và Hoạt động Quốc tế (AIA) và Tuân thủ và Thực thi.

  Quy định chung

   

  Đạo luật Sản xuất Thực phẩm Hữu cơ năm 1990 "yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thành lập Danh sách Quốc gia về Các chất Được phép và Bị Cấm trong đó xác định các chất tổng hợp có thể được sử dụng và các chất không tổng hợp không được sử dụng trong các hoạt động sản xuất và xử lý hữu cơ." Theo đạo luật này, Bộ trưởng Nông nghiệp đã ban hành các quy định thiết lập Chương trình Hữu cơ Quốc gia (NOP) vào năm 2000. Nó hạn chế việc sử dụng thuật ngữ "hữu cơ" cho các nhà sản xuất hữu cơ được chứng nhận (ngoại trừ những người trồng trọt bán dưới 5.000 đô la một năm, những người vẫn phải tuân thủ và trình kiểm tra hồ sơ nếu được yêu cầu, nhưng không phải áp dụng chính thức). Việc cấp giấy chứng nhận được xử lý bởi các cơ quan nhà nước, phi lợi nhuận và tư nhân đã được USDA chấp thuận.

  Các quy định của NOP bao gồm chi tiết tất cả các khía cạnh của sản xuất, chế biến, giao hàng và bán lẻ thực phẩm. Theo NOP, nông dân và nhà chế biến thực phẩm muốn sử dụng từ hữu cơ để chỉ doanh nghiệp và sản phẩm của họ, phải được chứng nhận hữu cơ. Các nhà sản xuất có doanh thu hàng năm không vượt quá 5.000 đô la Mỹ được miễn và không yêu cầu chứng nhận (tuy nhiên, họ vẫn phải tuân theo các tiêu chuẩn NOP, bao gồm lưu giữ hồ sơ và đệ trình đánh giá sản xuất nếu được yêu cầu, và không thể sử dụng thuật ngữ được chứng nhận hữu cơ).

  Các sản phẩm được dán nhãn "100 phần trăm hữu cơ", "hữu cơ" hoặc "được làm bằng các thành phần hữu cơ" phải tuân thủ các Yêu cầu về Sản xuất và Xử lý Hữu cơ được nêu trong quy định 7 CFR Phần 205. Con dấu Hữu cơ của USDA xác định các sản phẩm thô, tươi và đã chế biến với ít nhất 95% thành phần hữu cơ. [4] Một sản phẩm chưa được chứng nhận hữu cơ bởi đại lý chứng nhận được USDA ủy quyền có thể không mang con dấu hữu cơ của USDA. Các sản phẩm có chứa ít nhất 70% thành phần được sản xuất hữu cơ có thể bao gồm nhãn “Sản xuất bằng Hữu cơ” để chỉ định tối đa ba thành phần hoặc danh mục thành phần. Họ không thể sử dụng con dấu hữu cơ USDA hoặc thể hiện rằng thành phẩm là hữu cơ. Việc sử dụng sai con dấu Hữu cơ của USDA trên một sản phẩm có thể dẫn đến các hành động tuân thủ và thực thi USDA, bao gồm cả tiền phạt lên đến 11.000 đô la cho mỗi vi phạm. Việc sử dụng sai mục đích cũng có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc thu hồi chứng chỉ hữu cơ của người vi phạm.

  Các đại lý chứng nhận được USDA công nhận

  Tính đến năm 2019, có 79 đại lý chứng nhận (ACA) được USDA công nhận. NOP cung cấp cho các nhà sản xuất hữu cơ các nguồn lực để hỗ trợ trở thành hữu cơ được chứng nhận, bao gồm sổ tay chương trình hữu cơ (bao gồm hướng dẫn, hướng dẫn của người chứng nhận và bản ghi nhớ chính sách), tờ thông tin, mô-đun đào tạo trực tuyến và cách xác định các đại lý chứng nhận được công nhận.

  Thừa nhận quốc tế

  Bắt đầu từ năm 2009, Hoa Kỳ đã thực hiện một thỏa thuận tương đương hữu cơ quốc tế với Canada. Năm 2012, họ đã thực hiện một thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU-Quy chế sinh thái), và vào năm 2014 với Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo các hiệp định này, các sản phẩm hữu cơ được USDA chứng nhận không cần phải đáp ứng một bộ tiêu chuẩn riêng trước khi xuất khẩu ra thị trường, và ngược lại, vì các hiệp định tương đương về cơ bản ngụ ý rằng hai bộ tiêu chuẩn là tương đương nhau mặc dù có một số khác biệt nhỏ và không yêu cầu bất kỳ chứng nhận bổ sung nào cho thị trường cụ thể. Các thỏa thuận này hợp lý hóa các yêu cầu chứng nhận và tăng khả năng tiếp cận các cơ hội thị trường mới, đồng thời duy trì tính toàn vẹn hữu cơ của các thị trường tương ứng.

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU