• Kiến thức bổ ích

    Quy trình và kỹ thuật ghép cây gấc con
    Cây gấc sau khi ghép có tỉ lệ sống lên đến 95% và tỉ lệ ra quả là 100%. Đồng thời, gấc ghép cho tỉ lệ sai quả rất cao, mỗi gốc có thể cho năng suất từ 100 – 150 kg, thời gian thu hoạch gấc ghép có thể lên đến hơn 10 năm. Vậy thì làm như thế nào để có một cây gấc ghép hoàn chỉnh, đúng kỹ thuật, mời các bạn theo dõi quy trình và kỹ thuật ...

    LỢI ÍCH CỦA KỸ THUẬT TƯỚI
    Tưới ngập-khô xen kẽ (Alternate Wetting and Drying Irrigation-AWD), nghĩa là nước sẽ được tưới ngập sau khi trên mặt ruộng không còn nước trong một vài ngày. Số ngày không có nước ngập trên mặt ruộng đến khi ngập lại có thể biến động từ 1 - 10 ngày. Đây là kỹ thuật tốt nhất, có hiệu quả cao được chấp nhận và mở rộng ở Trung Quốc (Li, 2004) và tỉnh An Giang của Việt Nam. Theo Lampayan ...

    TOP