• 8 kiến thức chủ đạo - 8 chìa khóa để hiện thực triết lý hữu cơ

  Yêu cầu căn bản trong canh tác hữu cơ
  Nếu xem tiêu chuẩn hữu cơ là kiến thức đầu tiên và yêu cầu căn bản của triết lý hữu cơ thì canh tác là kiến thức tổng hợp và xuyên suốt tiến trình làm hữu cơ. Mặc dù giữa các loại chứng nhận vẫn có những điểm khác biệt nhỏ ở một số khía cạnh, xong tính thống nhất và yêu cầu chung về mặt canh tác lại có những bước căn bản ...

  Biện pháp đa dạng sinh học và tạo thảm thực vật che phủ trong canh tác hữu cơ
  Tại sao nông nghiệp hữu cơ khuyến khích đa dạng sinh học và cần tạo ra các thảm thực vật để che phủ mặt đất? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta nên bắt đầu từ những quan sát tực tế từ các khu rừng hay các khu vực đầm lầy trong tự nhiên chúng ta sẽ thấy trong các hệ sinh thái ấy luôn tồn tại cùng lúc nhiều loại động thực vật chung sống với nhau ...

  Quy trình canh tác chè hữu cơ
  Là cây trồng cho thu hoạch sinh khối liên tục và kéo dài trong nhiều năm việc canh tác chè hữu cơ cần bắt đầu chuẩn bị tốt từ khâu chọn đất trồng, giống chè và kỹ thuật chăm sóc. Về cơ bản tùy theo vị trí vùng trồng, quy mô và chiến lược xây dựng thương hiệu mà chọn các tiêu chí canh tác phù hợp. Chứng nhận hữu cơ không yêu ...

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU