• Nguyên lý của sự phát triển bền vững

  Phần 4. Kiến thức hữu cơ chủ đạo

  Nhận thức được hiểm họa từ quá trình công nghiệp, hóa học và những mối nguy hại mà loàn người đang đối mặt trong tiến trình công nghiệp hóa. Chúng ta cũng hiểu được giá trị to lớn, nếu không muốn nói là cứu cánh duy nhất cho hành tinh xanh và nhân loại nhằm loại trừ ô nhiễm, ôn dịch và sự tàn phá của thiên nhiên là đến từ giải pháp giải pháp hữu cơ. Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng như những cá nhân, tập thể tiến bộ trên toàn thế giới và ngay tại Việt Nam cũng đã nghiên cứu và bắt tay vào phát triển các hoạt động xanh, lấy giải pháp hữu cơ làm nền tảng và vận dụng các phương pháp sản xuất dựa theo quy luật vận hành của thiên nhiên để hướng tới sự phát triển bền vững, sức khỏe của cộng đồng và hạnh phúc của nhân loại.

  Trong xu hướng ấy, bên cạnh những hoạt động mang tính tự phát và đôi khi cũng có tính phong trào vụ lợi của một số bộ phận về nông sản thực phẩm hữu cơ thì cũng còn nảy sinh những bất cập khác nhau do vẫn thiếu một chuẩn mực nhất là xuất phát từ góc độ đạo đức bị xem nhẹ, do đề cao lợi ích vật chất vẫn là chủ đạo, dẫn tới những bất cập hoặc mất niềm tin về nông thực phẩm hữu cơ. Do đó, dẫu cho việc áp dụng và cấp phép tiêu chuẩn hữu cơ hiện nay vẫn còn nhiều điều để bàn, nhưng một chứng nhận hữu cơ vẫn là bằng chứng cụ thể và chắc chắn nhất cho việc áp dụng triết lý hữu cơ được duy trì và mang tính ràng buộc.

  How to Start an Organic Farm

  Vậy chứng nhận là gì? Có cần thiết phải làm chứng nhận khi trên thực tế đang tồn tại rất nhiều nhận thức và niềm tin khác nhau về vấn đề hữu cơ. Trong đó, có thể chia ra thành hai trường phái - đó là hữu cơ không chứng nhận và hữu cơ có chứng nhận, hay có thể được gọi một cách bình dân là chứng nhận lương tâm và chứng nhận giấy. Nhưng dù là bất kể trường hợp nào thì để đạt được một nông sản phẩm hữu cơ thực sự thì quy trình sản suất theo lương tâm hay theo chứng nhận vẫn phải phù hợp với triết lý hữu cơ trong quá trình sản xuất. Điều này sẽ được thể hiện trong tám kiến thức chủ đạo ở các phần tiếp theo. Và điểm hết sức thú vị là dù làm hữu cơ theo hình thức chứng nhận nào (chứng nhận TÂM hay chứng nhận GIẤY) thì cả hai hình thức chứng nhận vẫn sẽ tạo ra nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn và đem lại lợi lộc về sức khỏe và hạnh phúc cho nhân loại.

  Để đạt được chứng nhận hữu cơ thì cần tuân thủ tám kiến thức chủ đạo: (1) Tiêu chuẩn hữu cơ, (2) Quản trị hữu cơ, (3) Kiến thiết hữu cơ, (4) Hạt giống hữu cơ, (5) Dinh dưỡng hữu cơ, (6) Chữa trị thuật tự nhiên, (7) Chế biến hữu cơ, và (8) Xây dựng cộng đồng hữu cơ. Tám kiến thức chủ đạo này như là tám chìa khóa để thực hành theo triết lý hữu cơ.

  Mặt khác, dẫu cho việc cấp giấy chứng nhận không phải lúc nào cũng là bằng chứng duy nhất và bắt buộc nếu ai đó vẫn tuân thủ các triết lý hữu cơ hay áp dụng các kiến thức chủ đạo của triết lý hữu cơ ở các cấp độ khác nhau thì điều đó cũng có nghĩa họ đang theo hướng hữu cơ. 

  Nguyễn Văn Quyền (C.G.N.N.H.C)

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU