• Trăn trở của chúng tôi

  Triết lý sống khỏe với 3 giá trị cốt lõi: Xanh, Sạch & Thiên nhiên
  Cổ xúy, lan tỏa và phát triển hệ giá trị 3 Gốc Rễ: Xanh, Sạch, Thiên nhiên vào tất cả các khía cạnh và lĩnh vực của cuộc sống. Đưa 3 Gốc Rễ thấm sâu vào từng hoạt động khép kín từ sản xuất, chế biến và mọi sinh hoạt của cuộc sống.
  Nông nghiệp hữu cơ - Căn cơ của chất lượng nông sản
  Có bao giờ chúng ta suy ngẫm và nghiêm túc tự hỏi: Phải chăng sức khỏe là hoàn toàn do tạo hóa quyết định? Tại sao cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì thiên tai dịch bệnh lại ngày càng gia tăng nhiều hơn? Đâu mới là bí quyết của vấn đề sức khỏe? Làm sao, bằng cách nào để chúng ta tin và dám sử dụng nông ...

  Nông đặc sản vùng miền - Tiền đề của khác biệt
  TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI MẤT NIỀM TIN VÀO THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN HIỆN NAY? Phải chăng sự bát nháo, lẫn lộn cũng là thủ phạm? Rất nhiều nông sản Việt mang tên nông sản Thái. Ngược lại nhiều nông sản ngoại lai đội lốt nông sản Đà Lạt... Xây dựng thương hiệu cho nông sản vùng miền giữ vai trò quyết định giá trị nông sản. Nó vừa là bản tuyên ngôn, sự cam kết và ...

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU