• Tin cậy là triết lý

  Chứng nhận nông sản

  Với dịch vụ của QNQ quý vị sẽ nhận được:

  * Tư vấn và chuyển giao kỹ thuật trồng trọt theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ
  * Quản lý dinh dưỡng và dịch hại theo yêu cầu của tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ
  * Quản lý hồ sơ sổ sách ghi chép theo cách đơn giản và dễ hiểu
  * Hỗ trợ việc hoàn thành hồ sơ cấp chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ
  * Hỗ trợ phòng ngừa lỗi và cách khắc phục lỗi trong quá trình làm chứng nhận
  * Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm và tận tình trong suốt quá trình làm chứng nhận giúp người trồng có thể tự quản lý và duy trì chứng nhận sau khi được cấp chứng nhận

  Chi tiết: 

  1. Mẫu đăng ký tư vấn chứng nhận (Phiếu khảo sát thông tin)

  2. Mẫu đăng ký chứng nhận

  2. Các nội dung khảo sát làm chứng nhận

  3. Chuẩn bị vùng đệm

  4. Quản lý dinh dưỡng

  5. Quản lý dịch hại

  6. Nhật ký sản xuất

  7. Hồ sơ chứng nhận

  8. Câu hỏi thường gặp

  Bình luận

  sản phẩm cùng loại...

  Sản phẩm tiêu biểu

  TOP