• Cùng nhau chung tay GIEO & THU HOẠCH

  Tiết mục thơ - Quay vào bên trong

   

  Có nhiều thứ để lo
          Mà mình ôm không xuể 
          Thôi thì cứ kệ đi 
          Mình mặc theo cuộc sống 
         
          Tới đâu hay tới đó 
           Mình cũng không vội vàng 
           Cứ bình an mà sống 
           Tĩnh tại và an nhiên 
         
            Trong giây phút hiện tại 
            Ta nhận biết hơi thở 
             Hít vào biết hít vào 
             Thở ra biết thở ra
             
             Quá khứ đã đi qua 
             Tương lai thì chưa đến 
              Chỉ có hơi thở này 
              Giúp ta sống tỉnh thức 
    
              Đường đi bát chánh đạo 
              Thấy, biết và chấp nhận 
               Trạo cử với hôn trầm 
               Tự sinh rồi tự diệt 

               Hơi thở là người bạn 
               Thanh tẩy thân tâm trí 
               Đưa năng lượng đi vào 
               Bình an và hạnh phúc.

  Bấm để xem video

  HLV Hoàng Chiên - Tháng 9/2021

  CLB3T

  Bấm để xem video

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU