• Tin tức nông nghiệp mỗi ngày

  Một Tương Lai Hữu Cơ: Ấn Độ Có Trên 30% Các Nhà Sản Xuất Hữu Cơ Trên Thế Giới!
  Thứ tư, 23:02 Ngày 26/09/2018

  Nông nghiệp hữu cơ có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20 và là một phần của một làn sóng thay đổi tập quán canh tác. Nó phụ thuộc vào phân bón có nguồn gốc tự nhiên - ví dụ như các loại phân có nguồn gốc từ vật nuôi, phân của động vật, phân người và vật chất thực vật (phân compost và tàn dư thực vật) và nhấn mạnh vào các kỹ thuật canh tác như luân canh và trồng đồng hành.

  Ấn Độ đã là một phần của cuộc cách mạng nông nghiệp hữu cơ và có trên 160 triệu héc-ta đất trồng trọt. Theo Báo cáo Thế giới về Nông nghiệp Năm 2018, Ấn Độ có số lượng các nhà sản xuất hữu cơ lớn nhất trên thế giới!

  Với hơn 835.000 nhà sản xuất hữu cơ được chứng nhận, Ấn độ  là quốc gia, nơi có hơn 30 phần trăm tổng số các nhà sản xuất hữu cơ (2,7 triệu) trên thế giới. Uganda (210.352) và Mexico (210.000) là các nhà sản xuất hữu cơ lớn thứ hai và thứ ba.

   

  Nguồn flickr

  Ấn bản lần thứ 19 của báo cáo cho rằng diện tích nông nghiệp hữu cơ và giá trị của các sản phẩm của nó đã có sự gia tănuog đều đặn qua nhiều năm. Dữ liệu được thu thập từ 178 quốc gia do Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Hữu cơ (FiBL), Sáng kiến ​​Nhà nước về Tính bền vững (SSI) và Trung tâm Thương mại Quốc tế thu thập.

  Sự gia tăng các nhà sản xuất hữu cơ là kết quả của một số lượng lớn các nhà doanh nghiệp vận động nông nghiệp hữu cơ và các phương pháp bổ sung của Ấn Độ và đang hướng đến nhận thức về canh tác hữu cơ từ thói quen canh tác cũ đến thay đổi sang nông nghiệp hữu cơ

  Tuy nhiên, người ta đã quan sát thấy rằng trong khu vực trồng trọt hữu cơ được chứng nhận, Ấn Độ chỉ đóng góp 2,59%, tức là 1,5 triệu ha diện tích canh tác hữu cơ 57,8 triệu ha. Như vậy, giữa các vùng có diện tích đất nông nghiệp quản lý hữu cơ lớn nhất, Ấn Độ đứng thứ 9.

  Với nhiều tổ chức và doanh nghiệp ủng hộ canh tác hữu cơ hơn bao giờ hết, Ấn Độ phải thấy sự gia tăng diện tích canh tác hữu cơ. Với các doanh nhân và các doanh nghiệp mới thành lập lan truyền ảnh hưởng của việc canh tác hữu cơ tới các hộ gia đình ở mọi nơi, nông nghiệp hữu cơ chắc chắn sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng theo cấp số từ đây.

  nguồn: https://www.nongdangioi.vn/mot-tuong-lai-huu-co-an-do-co-tren-30-cac-nha-san-

  Bình luận

  bài viết khác...

  TOP