• Cùng nhau chung tay GIEO & GẶT

  Hiểu về sức khỏe toàn diện Thân+Tâm+Trí
  Trước hết, chúng ta hãy đặt ra những câu hỏi căn cơ rằng tại sao chưa bao giờ nền văn minh vật chất phát triển như ngày nay, đành rằng tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng lên đáng kể, song chất lượng sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần thì lại là một câu hỏi lớn đặt ra? Chúng ta cũng đang ngày càng phải đối mặt với những căn bệnh nan y của thời đại và ...

  Bài học vỡ lòng về chăm sóc sức khỏe toàn diện
  Có thể nói có hàng 1001 cách định nghĩa về sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới Sức định nghĩa sứckhỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội và không phải chỉ bao gồm có tình trạng không có bệnh hay thương tật. Mặc dù định nghĩa này là chủ đề của nhiều cuộc tranh cãi, đặc biệt thiếu giá trị hoạt động và ...

  Kiến thức số 6 - Chủ đề thực hành thiền đúng tư thế & Sử dụng hơi thở triệt để
  Khi nhắc đến thiền hay thiền tông thì có vô số tài liệu khác nhau nhắc tới chủ đề này. Theo đó, một trong những nguồn thông tin cho rằng thiền có khởi nguyên từ Ấn Độ được truyền đến đời thứ 28 là Bồ-đề-đạt-ma. Ngày nay, người ta không còn tư liệu gì cụ thể về lịch sử các vị Tổ Thiền tông Ấn Độ, và thật sự thì điều đó ...

  Kiến thức số 6 - Chủ đề ĐỊNH TUYẾN
  Định tuyến là quá trình xác định chuyển động của năng lượng. Định tuyến cũng là hành động có ý thức của con người, tác động vào chuyển động của năng lượng của sự vật, của hiện tượng. Do đó, định tuyến cũng được áp dụng vào tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống đời thường của con người và định tuyến cũng giúp cho con người có thể quan sát được những thay đổi trong tự nhiên ...

  Kiến thức số 6: Chủ đề NĂNG LƯỢNG và CUỘC SỐNG
  Năng lượng là một tác động tạo nên để làm chuyển động và hỗ trợ cho một sự vật, sự việc, cá thể nào đó. Năng lượng bao gồm cả năng lượng vô hình và năng lượng hữu hình. Năng lượng có (hiện diện) trong tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta hình thành nên một kho tàng năng lượng (rung động) vĩnh cửu của vũ trụ. Bản thân mỗi chúng ta lại là một ...

  Kiến thức số 6: Chủ đề HỌC THUYẾT ÂM - DƯƠNG và ỨNG DỤNG TRONG DƯỠNG SINH
  Chủ đề HỌC THUYẾT ÂM - DƯƠNG và ỨNG DỤNG TRONG DƯỠNG SINH theo quan điểm của đông y. Chương trình giao lưu tối chủ nhật ngày 4/9/2022!
  Kiến thức số 6: Chủ đề LUÂN XA
  Luân xa dưới góc độ đa chiều của thiền, yoga và khí công. Tổng kết chương trình giao lưu tối chủ nhật lần thứ IV, V và VIII

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU