• Tin cậy là triết lý

  Giới thiệu quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

  I. Định nghĩa VietGAP

  1. Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP: Good Agricultural Practices) là tập hợp các tiêu chí do tổ chức, quốc gia, nhóm quốc gia ban hành để hướng dẫn người sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động (Chương 1, Điều 2, khoản 1, TT 48).

  2. Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietnamese Good Agricultural Practices - VietGAP): là các GAP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi (Chương 1, Điều 2, khoản 2, TT 48).

  II. Cơ sở và mục đích của VietGAP

  1. Cơ sở pháp lý

  Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Chương 1, Điều 4, khoản 4, Luật An toàn thực phẩm).

  2. Cơ sở khoa học:

  Áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc và thực hiện các quy định / quy phạm / thao tác thực hành nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro từ các nguy cơ ô nhiễm gây ảnh hưởng đến an toàn, chất lượng sản phẩm, bao gồm:

  - Các mối nguy tiềm ẩn: hóa học, sinh học, vật lý.

  - Các yếu tố hình thành mối nguy như nguồn ô nhiễm từ đất, nước, bón phân, sử dụng thuốc BVTV…

  3. Mục đích: đảm bảo thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật được trồng trọt, thu hoạch, xử lý, sơ chế và phân phối đạt được: Các yêu cầu về chất lượng, An toàn thực phẩm, Đảm bảo phúc lợi xã hội, Sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, Bảo vệ môi trường, Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

  III. Nội dung của VietGAP

  Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi, chè búp tươi, lúa, cà phê được thực hành theo 12 nguyên tắc sau:

  1. Đánh giá và lựa chọn vùng trồng;

  2. Giống và gốc ghép;

  3. Quản lý đất và giá thể;

  4. Phân bón và chất phụ gia;

  5. Nước tưới;

  6. Sử dụng hóa chất (cả thuốc Bảo vệ thực vật) ;

  7. Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch;

  8. Quản lý và xử lý chất thải;

  9. Người lao động;

  10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm;

  11. Kiểm tra nội bộ;

  12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

  (Nội dung chi tiết của các nguyên tắc trên được hướng dẫn trong các Quyết định ban hành VietGAP của Bộ NN và PTNT)

  IV. Lợi ích của việc áp dụng VietGAP

  - Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất và quản lý an toàn thực phẩm.

  - Được sử dụng mã số chứng nhận VietGAP để quảng bá thương hiệu sản phẩm

  - Đảm bảo tính minh bạch, truy nguyên nguồn gốc của sản phẩm

  - Nâng cao chất lượng và hiệu quả cho sản xuất tại Việt Nam

  Đối với cơ sở được chứng nhận VietGAP

  - Được sử dụng mã số chứng nhận VietGAP, logo VietGAP, logo hoặc dấu hiệu của Tổ chức Chứng nhận (Chương 5, Điều 21, khoản 2, TT 48)

  - Sản phẩm được sản xuất/ sơ chế phù hợp với VietGAP là căn cứ để cơ sở sản xuất công bố sản phẩm an toàn (Chương 5, Điều 21, TT48)

  - Nâng cao chất lượng thương hiệu, tạo uy tín đối với người tiêu dùng

  - Nâng cao điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

  Nguồn: Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

  Các Quyết định ban hành VietGAP: Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT năm 2010, Quyết định 2999/QĐ-BNN-TT năm 2010, Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT năm 2014,...

  Bình luận

  sản phẩm cùng loại...

 • Chứng nhận nông sản và câu chuyện con gà - quả trứng?

  Chứng nhận nông sản và câu chuyện con gà - quả trứng?

  Tại sao cần làm chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP hay Organic) cho nông sản? Khi chúng tôi gặp gỡ bà con nông dân, chủ trang trại và nói về việc ...

 • CHỨNG NHẬN HỮU CƠ - CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

  CHỨNG NHẬN HỮU CƠ - CÁC QUY ĐỊNH, TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI NÔNG SẢN XUẤT KHẨU

  Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe của họ, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của những sản phẩm mà họ tiêu dùng. Phần lớn các ...

 • TOP