• TÁM KIẾN THỨC CHỦ ĐẠO - KIM CHỈ NAM CHO MỌI HÀNH ĐỘNG

  Chứng nhận hữu cơ Trung Quốc

  Nội Quy và Tiêu Chuẩn chứng nhận sản phẩm hữu cơ được quyết định bởi Ban uỷ nhiệm và chứng nhận của Trung Quốc (Certification and Accreditation Administration of China - CNCA). Cơ quan Chứng nhận Quốc gia Trung Quốc (CNAS) thực hiện các quy định của họ để cung cấp chứng nhận.

  Logo chứng nhận hữu cơ Trung Quốc

  Theo CCIC (Tập đoàn Chứng nhận và Kiểm định Trung Hoa) là một trong những tổ chức của Trung Quốc được công nhận cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm Hữu cơ của Trung Quốc thì sản phẩm hữu cơ muốn bán ở Trung Quốc phải có giấy chứng nhận sản phẩm hữu cơ do cơ quan chứng nhận được công nhận ở Trung Quốc cấp. Hệ thống tiêu chuẩn cho các sản phẩm hữu cơ bao gồm “Tiêu chuẩn quốc gia về sản phẩm hữu cơ của Trung Quốc” (GB/T 19630-2011), trong đó đặt ra các quy tắc cơ bản cho hệ thống sản xuất, chế biến, ghi nhãn, tiếp thị và quản lý hữu cơ. Nó áp dụng cho việc sản xuất các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và các nhà sản xuất phải chịu kiểm toán hàng năm. CCIC Châu Âu hợp tác cung cấp các dịch vụ chứng nhận hữu cơ CQC (Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc) cho các ứng viên Châu Âu. Là một chi nhánh của Tập đoàn CCIC, CQC đã được CNCA phê duyệt và được CNAS công nhận cung cấp chứng nhận hữu cơ tuân thủ tiêu chuẩn GB/T 19630.

  Hãy liên hệ với chúng tối để được hỗ trợ chi tiết.

  QNQ.vn

  Bình luận

  SẢN PHẨM & KHÓA HỌC TIÊU BIỂU